Name Location
Ryan Mitchell
Farmington Lanes Ski
Burnsville,MN
Eric Lane
Farmington Lanes Ski
Farmington,MN
Doug Dare
Farmington Lanes Ski
Eagan,MN
Michael Bischoff
Farmington Lanes Ski
Bloomington,MN
Mark Blaha
Farmington Lanes Ski
Bloomington,MN

First Name 
Last Name
State  
City
Team Name
Year